Taitoa

Mistä syntyy taitokansa, tunne osaamisesta? Siihen kietoutuu monenlaista sisältöä, työntekoa, harrastuksia, vapaa-ajan käyttöä – arkea ja juhlaa! Omavaraistaloudesta noustiin nopeasti teolliseksi yhteiskunnaksi, ja siitä oli vain lyhyt siirtymä tietoyhteiskuntaan ja palveluvoittoiseen talouteen.
1918_069.jpg
Taito liittyy mielikuvissamme edelleen agraarin elämän arvoihin ja osaamiseen. Suomessa arvostetaan työtä, raskasta perusteollisuutta, tuotantoa ja niiden tekijöitä, rautakouria ja perushoitajia. Menneisyyden kulttuurinen paine on raskas. Suomi on selvästi jäänyt kaupunkiteollisesta kehityksestä. Kivijalkaa on pidetty raskaassateollisuudessa, tekniikan, metsän ja metallin arvoissa.

Siirtymä maalta kaupunkiin ei ole tuottanut ymmärrystä teollisen tuotannon muuttumisesta ja palvelun merkityksen kasvusta. Kuluttamiseen ja palveluun, muotiin ja moniarvoiseen elämäntapaan liittyvät tarpeet kasvavat. Muutos haastaa innovaatiopolitiikan. Kyse on perimmiltään siitä, miten mikroyrittäjä tai kivijalkakauppias voi elää. Tarvitaan talouskasvua ja uusia työpaikkoja.

Tässä maassa lukuisia nuoria koulutetaan kulttuuri- ja palveluvaltaisiin aloihin.Kaikki eivät voi saada elantoansa pienistä käsityöpajoista -  Suomi on valovuosien päässä Ruotsin kokemuksista. Muutos lähtee nuorista, opettamisesta ja tahdosta sitouttaa nuoret pohtimaan tulevaisuuden taitoja, testaamaan osaamistaan. Vain siten ”vihreän kullan” tilalle voidaan saada esimerkiksi tekstiili- tai elämysteollisuuden vallankumous.

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis (Ajat muuttuvat, ja me muutumme niiden mukana)