Tietoa


Olen humanisti – uskon ihmisen haluun oppia, tietää lisää, tehdä hyvää lähiympäristössään. Naiivia, epäilemättä, mutta tiedon avulla on Suomessa tuotettu nykyaikaa, siihen liittyvää osaaminen, inhimillisyyttä ja toiminnan varmuutta.

helsinki07.jpg
Opettajana ja tutkijana elän siitä, että uutta tietoa tuotetaan ja vanhaa päivitetään ja opetetaan nuorille. Tietoa tulee kriittisesti arvioida, esittää moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. Se edellyttää korkeatasoista ja avointa opetusjärjestelmää. 

Suomen historia on ollut lukemisen ja oppimisen, kirjojen ja sivistyksen historiaa. Uskon vahvasti, että peruslukutaidon ja koulutuksen tasa-arvon varassa mennään tulevaisuuteen. Avainsana on tänään "innovaatio". Lisäisin siihen oivaltamisen, kykyä sopeutua muutoksiin, rohkaista opiskeluun ja riskienkin ottamiseen. Siinä on ollut suomalaisen menestymisen avain.

Yhteiskunnallinen vakaus syntyy luottamuksesta. Sosiaalinen pääoma kasvaa vastavuoroisuudesta. Minulle suomalainen koulujärjestelmä on arvo sinänsä. Haluan kehittää koulutuksen kaikkia tasoja. Peruskoulu antaa vahvan perustan. Korkeakouluissa ja yliopistoissa tulee olla paras laatu.  


Docendo discimus (Opettamalla opimme)